سوالات متداول سفارش تابلوفرش:

تفاوت تابلوفرشهای چاپی وبافت چیست؟

آیا قیمتها با قاب است یا بدون قاب؟

چگونه میتوانم عکس برای تبدیل به تابلوفرش بفرستم؟

کیفیت عکس چگونه باید باشد؟

نحوه تسویه تابلوفرش سفارشی چگونه است؟

تابلوفرش کی و چگونه به دستم میرسد؟